Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Prowadząc działalność gospodarczą lub będąc zatrudnionym na na umowę o pracę, odprowadzamy opłaty na ubezpieczenie zdrowotne.