Obywatelstwo Polskie

Obywatelstwo Polskie Dobra

W chwili wejścia Polski do Grup Europejskiej polskie obywatelstwo dla wielu cudzoziemców nabrało szczególnej wartości. Wszystko przez ostatnie, że człowiek Polski posiada moc wjeżdżać bez kontroli granicznych do całych państw strefy Schengen. Świadczy to, że potrafiąc własny dowód osobisty można bez przeszkód podróżować, oraz co istotniejsze – pracować na terenie Unii Europejskiej.