70 88 77 582 w 34
wiślij sms o tresci WNIOSEK na 7393 (3.69 zł za sms)

Obywatelstwo Polskie Dobra

Obywatelstwo Polskie Dobra

Obywatelstwo Polskie

W chwili wejścia Polski do Grup Europejskiej polskie obywatelstwo dla wielu cudzoziemców nabrało szczególnej wartości. Wszystko przez ostatnie, że człowiek Polski posiada moc wjeżdżać bez kontroli granicznych do całych państw strefy Schengen. Świadczy to, że potrafiąc własny dowód osobisty można bez przeszkód podróżować, oraz co istotniejsze – pracować na terenie Unii Europejskiej.

Obywatelstwo Polskie Łobez

Obywatelstwo polskie – uznanie za obywatela polskiego
Znacznie najłatwiej, bo w stylu administracyjnym, spotkać można o przyznanie za obywatela polskiego. Jest mało możliwości, kiedy można wykorzystać taką metodę, świadczy o niej całkowicie Art. 30 ust. 1 Ustawy o obywatelstwie polskim. Obywatelstwo Polskie Łobez

1. O uznanie obywatelstwa może nastąpić cudzoziemiec, który zamieszkuje w Polsce minimum rok na zasadzie dania na pobyt były nabyty w kontraktu z posiadaną Kartą Polaka lub polskim pochodzeniem. Najczęściej o Kartę Polaka występują kobiety z naszymi korzeniami, które siedzą na gruncie byłego Związku Radzieckiego, głównie na Ukrainie, Białorusi lub na Litwie.

2. Jeśli cudzoziemiec przebywa zawsze na miejsca Polski, a jego pobyt buduje się na zezwoleniu na osiedlenie się, zezwoleniu na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich czy na zasadzie prawa stałego pobytu, dodatkowo może spotkać o uznanie obywatelstwa. Osoba starająca się o obywatelstwo musi liczyć stabilne i stałe źródło dochodu oraz tytuł prawy do mieszkania/domu. Spośród obecnego stylu skorzystać mogą jeszcze cudzoziemcy, którzy mieszkają co chwila od 3 lat w układzie małżeńskim z Polakiem/Polką albo nie posiadają żadnego obywatelstwa. Obywatelstwo Polskie Łobez

3. O przyznanie za obywatela polskiego mogą starać się turyści ze stanem uchodźcy, którzy są w Polsce minimum 2 lata także są zezwolenie do osiedlenie się.

4. Za obywatela polskiego że stać również uznane dziecko, którego rodzic jest człowiekiem Polski lub przechodzi na miejsca RP na zasadzie dania na osiedlenie się czy ma moc stałego pobytu, i inny rodzic, który nie ma obywatelstwa polskiego wyraził wiedzę na uznanie dziecka za obywatela naszego świata. Podobnie wygląda sytuacja, gdy jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie oraz była się o przyznanie za obywatela polskiego naszego dziecka.

5. Wystąpić o uznanie obywatelstwa może jeszcze cudzoziemiec, który legalnie bierze w Polsce nieprzerwanie od minimum 10 lat także posiada pozwolenie na osiedlenie się, danie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu i posiada bezpieczne i estetyczne źródło dochodu oraz tytuł prawy do pokoju mieszkalnego. Obywatelstwo Polskie Łobez

Uznanie na obywatela polskiego – procedura
Wniosek o przyznanie za obywatela polskiego wraz ze zdjęciem zakłada się do wojewody, który stanowi dodatkowo pierwszą instancją postępowania. Zwykle – jeśli wynik jest idealnie prawy i uznany dokumentami – z powodzeniem za obywatela polskiego nie jest problemu. Wojewoda może odrzucić wniosek właśnie to, gdy uzna, razem z ustawą, że nadanie obywatelstwa wnioskodawcy może liczyć niebezpieczeństwo dla bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i programie publicznego. Co ważne, jako iż istnieje zatem metoda administracyjna, proszącym o przyznanie za Polaka przysługuje odwołanie od decyzji wojewody do następnej instancji, jaką stanowi MSWiA. Ostateczną drogę do przyjęcia obywatelstwa zamyka negatywne orzeczenie sądu administracyjnego, do którego można wycofać się od negatywnej decyzji MSWiA.

Za wydanie opinii o uznaniu za obywatelstwa polskiego zapłacić trzeba 219 złotych (jeśli wojewoda wyda negatywną decyzję, ilość obecna istnieje dostarczana).

Uzyskanie obywatelstwa polskiego – wniosek do Prezydenta RP
Bardzo trudniej uzyskać obywatelstwo polskie wnioskując do Prezydenta RP o jego przyjęcie. Również owo nie właśnie dlatego, że decyzja Prezydenta RP jest niezaskarżalna i gotowa, lecz też dlatego, iż nie ma norm prawnych, które wymagają prezydentowi wydanie zgody na uznanie obywatelstwa w dużym czasie. Zwykle procedura – od złożenia wniosku do jego pozwolenia – może stać nawet rok. Z pozostałej jednakże strony ta ścieżka do naszego obywatelstwa jest przyjemniejsza dla tych, którzy nie opierają się odpowiednio długim legalnym pobytem w naszym regionu, oraz z różnych przyczyn chcą zostać się obywatelami Polski. Obywatelstwo Polskie Łobez

Kto może spotkać o obywatelstwo polskie?
Wnioski o przyznanie obywatelstwa polskiego można umieszczać w świecie (do wojewody w pomieszczeniu zamieszkania) lub przez polskie konsulaty za granicą. W tym przypadku trzeba skończyć się na konkretne koszty – złożenie wniosku kosztuje 360 euro. Do tego powinien doliczyć koszty tłumaczenia dokumentów, ich uprawnienia oraz notarialnego uwierzytelnienia podpisów.

Uwaga: Jeśli składający dokumenty o obywatelstwo polskie są dzieci w wieku od 16 do 18 lat, to dzieci też muszą wyrazić wiedzę na zmianę obywatelstwa, w wypadku mniejszych dzieci zgoda taka nie jest wymagana.

Obywatelstwo Polskie Łobez

Obywatelstwo polskie – jakie dokumenty trzeba zrobić
Osoba starająca się o uznanie obywatelstwo musi dokonać szereg dokumentów. Oprócz wniosku, kolorowego zdjęcia, będą zatem m. in pozwolenie na pobyt stały, paszport, dokumenty potwierdzające spokojne i ciągłe dochody, zaświadczenie o około do pokoju (wystarczy np. umowa najmu), decyzja o daniu Karty Polaka (jeżeli taka jest), statusu uchodźcy (jeśli został nadany), akty urodzenia i małżeństwa wydane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego.

Osoby starające się o nadanie obywatelstwa we skutku muszą uzasadnić, dlaczego chcą uzyskać polskie obywatelstwo.

Uwaga: Wśród dokumentów, które trzeba złożyć we skutku należy i przedstawić zaświadczenie o nauce języka polskiego na okresie B1 – działa to więcej cudzoziemców, obywateli unijnych ze stanem rezydenta długoterminowego. Certyfikat musi stać wydany przez Państwową Komisję do sytuacji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Innego. Praktyka pokazuje, iż to jedyny z warunków, które najtrudniej spełnić cudzoziemcom. Obywatelstwo Polskie Łobez

Zobacz również Obywatelstwo Polskie jak uzyskać?

0 0 votes
Daj ocenę

 

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments